کارگاه پیشگیری از اعتیاد و آگاهسازی خانواده ها از مواد مخدر

ارسال شده در 1397/10/13 | 67 بازدید

کارگاه پیشگیری از اعتیاد با حضور جناب سرهنگ برزگر در محل موسسه بلدالامین برگزار شد در این کارگاه خانواده ها بطور عملی با انواع مواد مخدر آشنا شدند ،همچنین در بحث پیشگیری از مواد مخدر در بین فرزندان نیز به خانواده ها آگاهسازی شد.در پایان جلسه نیز افرادی که در خانواده گرفتار این مشکل بودند سوالات خود را مطرح کردند.

0 نظر

ارسال یک نظر