امید بخش ترین آیه قرآن کدام است؟

ارسال شده در 1396/12/10 | 76 بازدید

به هنگامی که خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت رحمتش را بگستراند ،گستردگی رحمت به صورتی است که ابلیس در رحمت رحیمیه حضرت حق به طمع افتاد.

خداوند متعال خود را در قرآن کریم با صفات زیادی به بندگان خویش معرفی فرموده است،صفاتی که هر کدام جلوه ای از جمال و جلال الهی را به نمایش میگذارد.صفت رحمت یکی از این صفات است که در بیش از 500آیه از آن سخن به میان آمده است.

ابتدا سزاوار است تعریفی اجمالی از معنای رحمت ارائه دهیم.رحمت ،نوعی رقت و حالت قلبی است که احسان و نیکی به شخص مورد دلسوزی را در پی داشته باشد.البته در تغییرات قرآنی گاهی به دلسوزی بدون احسان رحمت گفته می شود،همانگونه که برخی اوقات احسان بدون حالت قلبی را نیز رحمت می نامند.در قرآن هر جا که رحمت خداوند متعال به بندگانش مطرح میشود ،منظور احسان و تفضل و نیکی بدون حالت تاثر قلبی است ،چرا که ذات مقدس او منزه از تاثرات قلبی و رقت دل و ...است.

0 نظر

ارسال یک نظر