گلچینی از زیباترین آیات قرآن

ارسال شده در 1396/05/17 | 2014 بازدید

اگر این قرآن را برکوه نازل می کردیم ،او را از ترس خدا خاشع و متلاشی شده می دیدی.(حشر آیه21)

*****************************

ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم ،و ما از شاهرگ (او)به او نزدیکتریم.(ق آیه16)

****************************

بسا چیزی را ناخوش داشته اید که آن به سود شماست و بسا چیزی را دوست داشته اید که به زیان شماست،و خدا می داند و شما نمی دانید.(بقره آیه216)

****************************

و چون بندگان من از تو درباره ای من بپرسند،بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم.(بقره آیه186)

****************************

ای کسانی که ایمان آورده اید ،از صبر و نماز کمک بگیرید که خداوند با صابران است.(بقره آیه 153)

***************************

مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم.(غافر آیه60)

**************************

قطعا"بدترین جنبندگان نزذ خداوند ،کرها و لالهایی هستند که نمی اندیشند.(انفال آیه22)

*************************

از رحمت خدا مایوس نشوید ،که تنها گروه کافران،از رحمت خدا مایوس می شوند.(یوسف آیه87)

************************

بدانید زندگی تنها بازی و سرگرمی ،و تجمل پرستی وتفاخر در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است.(حدید آیه20)

************************

ما آیات (خود)را برای شما بیان کردیم شاید اندیشه کنید....(حدید آیه17)

***********************

تمام اعمالی که انجام می دهیم ،حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد،به خودمان باز می گردد و بازتابش آنها را در زندگی خواهیم دید.(زلزال آیه7)

***********************

چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ،ایمان نیاوریم ،در حالی که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟(مائده آیه84)

***********************

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟(زمر آیه36)

0 نظر

ارسال یک نظر