به سایت طرح آموزشی ، رقابتی مشکات خوش آمدید

°رقابتی جذاب در کنار آموزش°
مسابقه قرائت تحقیق تقلیدی قرآن کریم

قبل از شرکت در مسابقه حتما به قوانین شرکت در مسابقه توجه فرمائید

°مسابقه در سطح استان خراسان جنوبی می‌باشد

° مسابقه فقط در رشته قرائت تحقیق میباشد

° پس از پذیرفته شدن در طرح ، متسابقین در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی ، نهایی با هم رقابت خواهند کرد

° برای هر مرحله سه قطعه کوتاه تقلیدی (استاد شحات ، مصطفی اسماعیل ، عبدالباسط ، منشاوی ) در نظر گرفته شده است

° افراد ۱۲ سال به بالا مجاز به شرکت در طرح می‌باشند

° ثبت نام شما به معنای پذیرفته شدن در طرح نیست ، پس از ثبت نام نتیجه از طریق سامانه پیامکی به داوطلبین اعلام خواهد شد

°فایل ارسالی جهت تعیین سطح کیفی داوطلب ، میبایست بدون سیستم صوتی واکو باشد

سازمان های اجرائی